Wat wij doen

Co-creation Company faciliteert ontwikkel- en verandertrajecten met behulp van coaching, training en co-creatie. Ons accent ligt op leiderschap, effectiviteit en communicatie. We werken op individueel, team en organisatie niveau. We hebben ervaring met directie, management, teamleiders, coaches, mentoren, docenten en studiebegeleiders. We zijn bekend met financiële en commerciële dienstverlening, gezondheidszorg, onderwijs en overheid.

organisatiecoaching 


  • Ontwikkel- en verandertrajecten van strategie en ontwerp tot procesbegeleiding bij implementatie
  • Team ontwikkeling | coaching
  • Executive coaching | mentoring
  • E-coaching voor professionals 5 wkn individuele coaching voor € 750,--v.a. 750,- (ex.btw)

Wij voeren altijd eerst een oriënterend gesprek om samen behoeften en mogelijkheden af te stemmen. 
Op deze dienst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Kies deze dienst
training | workshop


  • Ontwerp en uitvoering maatwerk trainingen over bijvoorbeeld strategisch leiderschap, coachen, leidinggeven, beïnvloeden, samenwerken, communiceren, persoonlijke ontwikkeling, persoonlijk leiderschap
  • Specialisatie of Masterclass e-coachen voor coaches, supervisoren en leidinggevenden met teams op afstand www.europeesinstituut.nl
  • Inspiratie workshops of gastspreker thema e-coachen

op aanvraag (ex.btw)

Wij voeren altijd eerst een oriënterend gesprek om samen behoeften en mogelijkheden af te stemmen.
Op deze dienst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Kies deze dienst
co-creatie | community


  • In co-creatie exploreren en definiëren mogelijkheden online begeleiden in bestaande organisatie
  • In co-creatie offline trainingsaanbod verrijken met online of blended toepassingen 
  • Online coach community, een netwerk van gespecialiseerd e-coaches voor inzet bij grootschalige interventies

op aanvraag  (ex.btw)

Workshops en werkateliers vanaf € 1000,-- per dagdeel inclusief voorbereidingskosten. 
Op deze dienst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Kies deze dienst

Aanpak en resultaat

Wat onze aanpak kenmerkt 


1. Hoofd & Hart paradigma (zie toelichting)

2. Goudklompje benutten

3. Krachtig gebruik van woord en beeld

4. Gericht op toepassen én effect in de eigen praktijk

5. Zuiver |oprecht |waarderend | inspirerend | toekomstgericht


We richten ons op bestaand potentieel en bevorderen persoonlijk leiderschap (ken jezelf, wees jezelf, leef jezelf). Onze werkwijze brengt inzicht, bewustzijn en zet aan tot reflectie. We weten te inspireren en zetten naast oude vertrouwde werkvormen ook vernieuwende vormen in. 


We werken met beproefde concepten, modellen en methodieken. Het is onze kracht deze te vereenvoudigen en vertalen, zodat ze direct toepasbaar zijn in de praktijk. We maken gebruik van heldere taal, visual graphics, foto's, symbolen en metaforen. 

Een greep uit ons arsenaal: Solution Focused Coachen, Appreciative Inquiry, GROW-coachmodel, de Lewis-methode (Deep Democracy) en het Accelerated Behavioural Change Model. Daarnaast hebben we kennis van techniek behulpzaam bij online begeleiden, zoals Pluform (coaching), Ning (sociaal en blended leren), Zoom (videotool) en Perflectie (duurzame gedragsverandering).


Het resultaat van onze aanpak is zichtbare en duurzame verandering bij mens én organisatie, want dát is waar we sterk in zijn. 
Workshop / training aanvraag
Hoofd & Hart paradigma

Hoofd & Hart paradigma is een metafoor ontstaan vanuit onze kracht vereenvoudigde weergaven te geven van bestaande modellen. 


Het Hoofd & Hart paradigma geeft in korte tijd inzicht in wat aan de orde is en wat nodig is om balans te (her)vinden. De ervaring leert dat het in de dagelijkse praktijk op veel verschillende situaties toe te passen is. Zowel in de context van individuele ontwikkeling als bij strategische vraagstukken in organisaties.
In de praktijk kunnen we eenvoudig 2 elementen onderscheiden die van invloed zijn op dat wat we doen: Hoofd & Hart. 

Hoofd staat voor doelen, inhoud, kennis, feiten, strategie, beleid, procedures, regels, wetten, normen, analyse, afspraken, data, resultaat etc. De rationele zijde. Hart staat voor gevoel, emotie, intuïtie, persoonlijke waarden, drijfveren, gezamenlijke belangen, visie, intentie, sfeer, non-verbaal, waardering, vertrouwen, etc. Je zou kunnen zeggen, Hart staat voor wat in de onderstroom mee doet, dat wat zich niet laat wegdrukken maar waar je wel anders mee om kunt leren gaan en waar je wijsheid aan toe kunt voegen. De onderstroom is krachtig en bij interactie, in communicatie met anderen, kan de onderstroom voor een onverwachte wending zorgen. 


Ervaring leert ons dat meestal één van beide elementen dominant is en één onderbelicht. Dit is individueel, situationeel en contextueel bepaald. In onze coaching en training ontdek je wat je kracht is vanuit dit paradigma, wat er gebeurt als je onder druk staat en ga je zien waar je zelf invloed op hebt zodat je balans kunt vinden waar en wanneer dat voor jou nodig is.

E-coachen,

versnellen door vertragen

E-coachen is voor velen een nieuw terrein. Waarom werkt het?  

De kracht van e-coachen komt tot stand als de e-coach in staat is de 3 meest onderscheidende elementen te benutten. Deze elementen hebben afzonderlijk hun kracht en in combinatie versterken ze elkaar. Als geheel brengt e-coachen een versnelling in de ontwikkeling.


A-synchroon werken 

‘digitaal zaaien, analoog groeien’

Coachen bevordert het inzicht en bewustzijn. Dat vraagt om zelfreflectie en de tijd nemen om te komen tot dieper inzicht en bewustzijn. A-synchroon werken bevordert dit. Je hoeft niet direct te reageren en kunt de tijd nemen inzichten te onderzoeken, tot antwoorden te komen en eventuele opdrachten/oefeningen uit te voeren. Je maakt met je e-coach afspraken over contactfrequentie. Met 1-2 keer per week een dialoog (via mail) ontstaat er een gunstige flow. 


Sociale anonimiteit

‘in mijn vertrouwde omgeving voel ik me veilig’ 

Geschreven coaching haalt alles weg wat 'ruis' kan veroorzaken. Je wordt gecoacht terwijl je in je eigen veilige en vertrouwde omgeving bent, waardoor de coachee zich makkelijker opent en tot de kern van zijn/haar vraagstuk komt. Los van het feit dat het fijn is dat je onafhankelijk van tijd- en plaats altijd met je eigen ontwikkelproces bezig kunt zijn.


Kracht van schrijven 

schrijven maakt zichtbaar wat al pratend verborgen blijft’

Schrijven brengt een proces op gang dat zelfreflectie stimuleert en sneller zicht geeft op je eigen proces, patronen en ontwikkelpad. De kracht van schrijven kent meerdere positieve effecten, zoals verwerken van emoties, analyseren van situaties, terug lezen en daarmee empowerment bevorderen.


Enkele artikelen over e-coachen 


E-coachen, een specialisatie

Alles in mij zei: "Dit is wat nodig is om de transfer van coaching en training te verhogen." 


Na diverse opleidingen op gebied van leidinggeven, coaching en begeleiding kwam ik in 2011 in aanraking met e-coachen. Een internationale organisatie vroeg me als coach voor medewerkers uit Engeland, Duitsland en België. Het was hun nadrukkelijke wens deze mensen online te laten coachen. Een flinke dosis weerstand kwam omhoog. Hoe kan dat nou, coachen zonder elkaar te zien? En als het al kan, dan vind ik het vast niet leuk!

Als mensen-mens bedreven in face-to-face begeleiding vreesde ik het ontbreken van non-verbale signalen. Vanuit vertrouwen in mijn eigen kracht ben ik het avontuur toch aangegaan en wat ik vreesde gebeurde, ik kreeg het niet werkend. Ik stapte in de klassieke valkuil te denken dat het omzetten van offline naar online slechts een kwestie was van schrijven in plaats van praten. Niets is minder waar. De frustratie die ik voelde heb ik aangewend om tegen de grondleggers van het wetenschappelijk onderbouwde Embedded Coach Concept te zeggen: "Leer het mij!" Zij hebben mij laten zien waarom het werkt, hoe het werkt en dat het werkt.

Ik raakte gefascineerd door de combinatie van taal- en gedrag wetenschappen waar het e-coach concept op is gebaseerd. Daar kwam ik ook tot het inzicht dat e-coachen is als een estafetteloop. Ieder contact opnieuw vraagt vertrouwen en loslaten.

           

        

Dat vraagt een aangepaste attitude van de coach, de attitude van een boogschutter. Als je als e-coach in staat bent je lees-, schrijf- en coachvaardigheden, je attitude en het proces op elkaar af te stemmen, breng je de ontwikkeling van de coachee in een versnelling. Fascinerend!

Wil je je ook specialiseren in e-coachen? Dat kan via de

Specialisatie e-coachen van Europees Instituut De Baak