Diensten

Wat wij voor je kunnen doen

Co-creation Company is jouw co-creator voor executive en organisatie coaching, training, workshops, opleiding, supervisie, intervisie, sprekers en advies. Onze expertise ligt op het terrein van leiderschapsontwikkeling, organisatie- en teamontwikkeling, persoonlijke effectiviteit, online begeleiden en blended leren.


We hebben ervaring met leidinggevenden, managers, directie, HRD en HRM managers, docenten, mentoren, studentenbegeleiders, recruiters, sales- en accountmanagers en managers Nieuwe Werken (op afstand en veelal online communicatie) in dienstverlening, handel, onderwijs en gezondheidszorg.


Scroll door op deze pagina voor het volledige aanbod. Aan het einde vind je specifieke informatie over het onderwerp 'e-coachen'. Je kunt natuurlijk ook vrijblijvend contact met ons opnemen voor een kennismaking.

We kijken naar je uit!

coaching en training

Vertrouwen in de coach/trainer en de aanpak zijn van groot belang voor een succesvolle samenwerking. Daarom voeren wij altijd eerst een oriënterend gesprek waarin we de behoefte en mogelijkheden afstemmen


 • Individuele coaching: geschreven begeleiding in blended trajecten of face-to-face traject 
 • Team- en organisatiecoaching: inspirerende vakkundige begeleiding bij team- en organisatievraagstukken
 • Training op gebied van leiderschap, effectiviteit, communicatie en e-coaching
 • Professionele intervisie begeleiding
v.a. 750,- (ex.btw)

Geschreven begeleiden in blended traject € 750,-- voor 5 weken en € 1300,-- voor 10 weken met 1-2 contactmomenten per week.
Face-to-face coaching vanaf € 1800,-- voor 5 gesprekken.
Team- en organisatiecoaching vanaf € 1000,-- per dagdeel uitvoering. Het uiteindelijke aanbod bedraagt naast uitvoering ook voorbereidingskosten
Op deze dienst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Kies deze dienst
spreker e-coachen

Bijeenkomsten en workshops voor bedrijven. Interessant wanneer...


 • leidinggevenden op afstand sturen
 • jouw organisatie inspiratie wenst rondom het thema e-coachen
 • medewerkers op afstand met elkaar en hun klanten samenwerken
 • je gevoed wilt worden met kennis en praktijkervaring

We bieden ook co-creatie workshops aan op gebied van implementatie van e-coachen en blended leren in de eigen organisatie.


Voor workshops en opleidingen waarin je leert werken als e-coach verwijzen we naar de opleiding tot Certifed eCoach kijk op  www.europeesinstituut.nlv.a. 750,- (ex.btw)

Bijeenkomsten duren 2,5 - 3 uur. Groepsgrootte maximaal 20 deelnemers. Prijs is exclusief reis- en verblijfkosten. Workshops worden op maat aangeboden. 
Op deze dienst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Kies deze dienst
concept ontwikkeling

Wij begeleiden organisaties bij de ontwikkeling van online leer- en begeleidingsconcepten, waarin we gebruik maken van onze didactische kennis en specialistische expertise op het gebied van e-coachen en e-learning. Op technisch gebied adviseren we vanuit brede eigen ervaring en maken we gebruik van expertise in ons professionele netwerk.


 • bestaande trainingsconcepten kunnen worden omgevormd naar online of blended concepten
 • nieuwe trainingsconcepten ontwikkelen op maat
 • ontwikkeling vindt plaats in gezamenlijke werksessies

Wij starten graag met een vrijblijvende kennismaking waarin we elkaar beter leren kennen, de vraag verkennen en onderzoeken wat de meerwaarde van onze expertise kan zijn.


op aanvraag  (ex.btw)

Ons tarief voor de werksessies bedraagt € 500,-- per dagdeel exclusief voorbereiding-, locatie- en reiskosten. Op deze dienst zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
Kies deze dienst

Workshops
Trainingen

Workshops online begeleiden

Onze workshops worden in co-creatie met onze klant gemaakt. Ze krijgen namen als 'wat is de meerwaarde van online begeleiden', 'sprekende mails brengen je nabij' en 'lezend luisteren en activerend schrijven'. Zo sluiten we aan bij de specifieke vraag en de doelgroep. Afhankelijk van de aard van de workshop zullen wij in een voorgesprek ook interesse tonen in ontwikkelingen in de organisatie of branche, zodat we onze workshop daarop kunnen laten aansluiten.


Trainingen

Wij ontwikkelen open trainingen en verzorgen trainingen in samenwerking met verschillende partners zoals Europees Instituut De Baak, Avans+ en De Vuijst Consult B.V. Het betreft o.a. training op het gebied van e-coachen, persoonlijke effectiviteit en leiderschap.


Wij hebben trainingen en workshops ontwikkeld voor Arboned, UWV WERKbedrijf, SBB Zoetermeer, Amphia Ziekenhuis Breda, Provincie Noord-Holland, Maxima Medisch Centrum, Werkpad (samenwerkingsverband Kentalis en Bartiméus), TIAS School for Business & Society, UWV Uitkeringen, Facilicom, UWV Bezwaar & Beroep.


Open trainingsaanbod partners

De Nieuwe Loopbaanprofessional 

In samenwerking met Carla Dert, Jobsupport Dert, hebben we in 2016 DNLVernieuwd ontwikkeld. DNL was jaren succesvol via Europees Instituuten is sinds 2017 zelfstandig verder gegaan in blended vorm. Dat betekent in eigen tijd en tempo voorbereiden, individueel of samen, en in face-to-face bijeenkomsten met elkaar op inspirerende wijze samenwerken aan verdieping en borging.

Kernwoorden: persoonlijk, kwaliteit, peer-community, toolbox, face-to-face en online, direct te vertalen naar de eigen praktijk van deelnemers. Voor meer informatie kunt u kijken op www.DNLvernieuwd.nl of op meer over DNLvernieuwd.


Laat je deskundigheid renderen

Als stafmedewerker of adviseur in een organisatie draai je niet zelf aan de knoppen. Anderen nemen de beslissingen, maar jij hebt de deskundigheid. In deze opleiding leer je het rendement te halen uit je deskundigheid en dingen voor elkaar te krijgen vanuit andere kracht dan de macht. Deze opleiding wordt uitgevoerd met onze samenwerkingspartner De Vuijst Consult B.V. Ga voor meer informatie naar Laat je deskundigheid renderen.


Workshop / training aanvraag

Voorbeeld Workshops

'Sprekende mails brengen je nabij' 

Als leidinggevende leer je hoe in gesprek te gaan met je medewerkers. Je leert verbaal en non-verbaal gedrag op elkaar af te stemmen. In deze workshop voeg je vaardigheden toe die aansluiten bij deze tijd waarin we veel op afstand leidinggeven en samenwerken, door te werken aan de kracht van je geschreven berichten. Met aanpassing van je schrijfstijl kun je de reactie snelheid op je mails vergroten, de relatie met je medewerkers opbouwen en behouden en op afstand medewerkers in beweging krijgen. Als je daarnaast weet hoe je Hoofd en Hart in balans kunt brengen in je mailberichten, wordt miscommunicatie verleden tijd. Deze workshop is interessant voor leidinggevenden met een grote span-of-control, in internationale werkomgeving en/of werkzaam met Het Nieuwe Werken Concept.


'Lezend luisteren en activerend schrijven'

Als mail een van je belangrijkste communicatiekanalen is met klanten of medewerkers zijn de workshops 'Activerend schrijven' en 'Lezend luisteren' een must. Voor recruiters, sales- en accountmanagers, maar ook leidinggevenden met een team op afstand. Het is een serie van 3 korte workshops waarin de deelnemers leren hoe zij via mail verbinding kunnen maken met de ontvanger, mensen in beweging kunnen krijgen en hun mails een persoonlijke uitstraling kunnen geven, naast de bekende informatieve boodschap. In de workshop werken we met door de deelnemers ingebrachte mailberichten, zodat het leereffect hoog is.


Trainingen

Persoonlijk leiderschap - In je kracht (open training)

Inzicht in het krachtenveld om je heen en weten welke invloed dat op je heeft, maakt dat je in staat bent te blijven functioneren vanuit je natuurlijke kracht (je goudklompje). Ook als je omgeving turbulent is, je in een fase zit waarin je het gevoel hebt dat het boven je hoofd groeit, je omgeving veel onzekerheid met zich meebrengt of je onrust voelt. Deze training brengt je in je kracht en brengt (zelf) vertrouwen. Van daaruit ben je in staat zelf de juiste keuzes te maken. De training bestaat uit 4 collectieve bijeenkomsten met parallel online coaching. We werken in kleine groepen, van maximaal 6 personen. 


Masterclass e-coachen voor professioneel begeleiders

In samenwerking met Europees Instituut De Baak en eCoachPro leiden we professioneel begeleiders en coaches op tot gecertificeerd e-coach. Na deze Masterclass weten zij hoe het Embedded Coach Concept van eCoachPro werkt. Zij hebben een oefentraject doorlopen en kennen hun kracht en uitdagingen op het gebied van e-coachen. Deze Masterclass wordt ook als in-company variant aangeboden waarbij de casuïstiek wordt aangepast aan de doelgroep. Zo kennen we een variant voor Psychologen, Mentoren en studentenbegeleiders in het onderwijs en Schuldhulpverleners.


Specialisatie e-coachen voor ervaren coaches

Voor ervaren coaches die zich willen specialiseren in e-coachen bieden we een verdiepende opleiding. Hierin werken we aan attitude, interventie mogelijkheden en design. Aspecten die bijdragen aan het succesvol zijn als e-coach in je eigen praktijk. Deze opleiding biedt ervaren coaches een nieuwe inkijk in hun vakgebied, waardoor velen na afloop zeggen: "Ik ben er ook een betere face-to-face coach door geworden". Deze opleiding is net als de Masterclass van Europees Instituut De Baak en eCoachPro."Versnellen door vertragen"

 

E-coachen is voor velen een nieuw terrein. Waarom werkt het?  

De kracht van e-coachen komt tot stand als de e-coach in staat is de 3 meest onderscheidende elementen te benutten. Deze elementen hebben afzonderlijk hun kracht en in combinatie versterken ze elkaar. Als geheel brengt e-coachen een versnelling in de ontwikkeling.


A-synchroon werken‘digitaal zaaien, analoog groeien’

Coachen bevordert het inzicht en bewustzijn. Dat vraagt om zelfreflectie en de tijd nemen te komen tot dieper inzicht en bewustzijn. A-synchroon werken bevordert dit. Je hoeft niet direct te reageren en kunt de tijd nemen inzichten te onderzoeken, tot antwoorden te komen en eventuele opdrachten/oefeningen uit te voeren. Je kunt zelf met je e-coach afspraken maken over de contactfrequentie. Wij voeren vaak 1-2 keer per week de dialoog (via mail) in een e-coachtraject, waardoor je in een prettige flow komt. Natuurlijk is dat afhankelijk van de coachvraag, coachbehoefte en de tijd die je als coachee kan besteden aan het coachtraject.


Sociale anonimiteit‘in mijn vertrouwde omgeving voel ik me veilig’ 

Mailcoaching haalt alles weg wat 'ruis' kan veroorzaken. Je wordt gecoacht terwijl je in je eigen veilige en vertrouwde omgeving bent, waardoor de coachee, over het algemeen, zich makkelijker opent en tot de kern van zijn/haar vraagstuk komt. Los van het feit dat het fijn is dat je onafhankelijk van de tijd- en plaats altijd met je eigen coachproces bezig kunt zijn.


Kracht van schrijven – ‘schrijven maakt zichtbaar wat al pratend verborgen blijft’

Schrijven brengt een proces op gang dat zelfreflectie stimuleert en sneller zicht geeft op je eigen proces, patronen en ontwikkelpad. De kracht van schrijven kent meerdere positieve effecten, zoals verwerken van emoties, analyseren van situaties, terug lezen en daarmee empowerment bevorderen.


Enkele artikelen over e-coachen 

Over Marjanne Peters

In 1999 ben ik mij, na een managementloopbaan in het bedrijfsleven, volledig gaan richten op het ontwikkelen van mens én organisatie. De combinatie van coachvaardigheden, bedrijfskundige achtergrond en managementervaring, maakt mij een executive en organisatie coach en trainer die geschikt is voor vraagstukken rondom leiderschap, organisatie ontwikkeling, persoonlijke effectiviteit en communicatie.


En toen was er e-coachen, online geschreven begeleiden. In 2011 kwam ik contact met een internationale organisatie die mij vroeg in te stappen als coach voor medewerkers uit Engeland, Duitsland en België. Het was hun nadrukkelijke wens deze mensen online te laten coachen. Een flinke dosis weerstand kwam bij mij omhoog. Hoe kan dat nou, coachen zonder contact? En als het al kan, dan vind ik het vast niet leuk?


Als mensen-mens en bedreven in face-to-face begeleiding vreesde ik het ontbreken van non-verbale signalen. Vanuit vertrouwen in mijn eigen kracht ben ik het avontuur toch aangegaan en wat ik vreesde gebeurde, ik kreeg het niet werkend. Ik stapte in de klassieke valkuil te denken dat het omzetten van face-to-face naar online slechts een kwestie was van schrijven in plaats van praten. Niets is minder waar.


De frustratie die ik voelde heb ik kunnen aanwenden om tegen de grondleggers van het Embedded Coach Concept van eCoachPro te zeggen: "Leer het mij!" 


Zij hebben mij laten zien wat de belangrijkste ingrediënten zijn om e-coachen succesvol te laten zijn.  Ik hing aan hun lippen en was gefascineerd door de combinatie van taal- en gedragswetenschappen waar het concept op is gebaseerd. Daar kwam ik tot het inzicht dat e-coachen is als een estafetteloop. Ieder contact opnieuw vraagt het vertrouwen en loslaten.
En het vraagt van de coach een aangepaste attitude, de attitude van een boogschutter. Als je als coach in staat bent je e-vaardigheden, attitude en het proces op elkaar af te stemmen, breng je de ontwikkeling van de coachee in een versnelling. Fascinerend!
Alles in mij zei: "Dit moet iedereen weten, dit is wat nodig is om de transfer van coaching en training te verhogen. Maar ook wat nodig is om de transfer van leidinggeven te verhogen.". En dat is wat ik doe; ik werk er dagelijks mee in de coaching, training en bij co-creaties. Ik leer het managers, coaches en andere begeleiders en ik deel mijn verhaal als spreker zodat iedereen kan horen wáarom het werkt, hóe het werkt en voor al dát het werkt.