'Versnellen door te vertragen'

E-coachen, waarom werkt het?  

De kracht van e-coachen komt tot stand als de e-coach in staat is de 3 meest onderscheidende elementen te benutten. Deze elementen hebben afzonderlijk hun kracht en in combinatie versterken ze elkaar.

Als geheel brengt e-coachen een versnelling in de ontwikkeling.


Schrijven – ‘schrijven maakt zichtbaar wat al pratend verborgen blijft’

Schrijven brengt een proces op gang dat zelfreflectie stimuleert en snel zicht geeft op je eigen proces, patronen en ontwikkelpad. De kracht van schrijven kent meerdere positieve effecten, zoals verwerken van emoties, analyseren van situaties, terug lezen en daarmee empowerment bevorderen.

A-synchroon werken – ‘digitaal zaaien, analoog groeien'

Coachen bevordert het inzicht en bewustzijn. Dat vraagt om zelfreflectie en de tijd nemen te komen tot dieper inzicht en bewustzijn. A-synchroon werken bevordert dit. Je hoeft niet direct te reageren en kunt de tijd nemen inzichten te onderzoeken, tot antwoorden te komen en eventuele opdrachten/oefeningen uit te voeren. Je kunt zelf met je e-coach afspraken maken over de contactfrequentie. Wij voeren vaak 1-2 keer per week de dialoog (via mail) in een e-coachtraject, waardoor je in een prettige flow komt. Natuurlijk is dat afhankelijk van de coachvraag, coachbehoefte en de tijd die je als coachee kan besteden aan het coachtraject.
Sociale anonimiteit – ‘in mijn vertrouwde omgeving voel ik me veilig’ 

Mailcoaching haalt alles weg wat 'ruis' kan veroorzaken. Je wordt gecoacht terwijl je in je eigen veilige en vertrouwde omgeving bent, waardoor de coachee, over het algemeen, zich makkelijker opent en tot de kern van zijn/haar vraagstuk komt. Los van het feit dat het fijn is dat je onafhankelijk van de tijd- en plaats altijd met je eigen coachproces bezig kunt zijn.


Enkele artikelen over e-coachen 


Marjanne over haar kennismaking met e-coachen 

"E-coachen vraagt een aangepaste attitude van de coach, de attitude van een boogschutter. Als je als e-coach in staat bent je lees-, schrijf- en coachvaardigheden, je attitude en het proces op elkaar af te stemmen, breng je de ontwikkeling van de coachee in een versnelling. Fascinerend!"
"Ik raakte gefascineerd door de combinatie van taal- en gedrag wetenschappen waar het e-coach concept op is gebaseerd. Daar kwam ik ook tot het inzicht dat e-coachen is als een estafetteloop. Ieder contact opnieuw vraagt vertrouwen en loslaten."


"Na diverse opleidingen op gebied van leidinggeven, coaching en begeleiding kwam ik in 2011 in aanraking met e-coachen. Een internationale organisatie vroeg me als coach voor medewerkers uit Engeland, Duitsland en België. Het was hun nadrukkelijke wens deze mensen online te laten coachen. Een flinke dosis weerstand kwam omhoog. Hoe kan dat nou, coachen zonder elkaar te zien? En als het al kan, dan vind ik het vast niet leuk! Als mensen-mens bedreven in face-to-face begeleiding vreesde ik het ontbreken van non-verbale signalen. Vanuit vertrouwen in mijn eigen kracht ben ik het avontuur toch aangegaan en wat ik vreesde gebeurde, ik kreeg het niet werkend. Ik stapte in de klassieke valkuil te denken dat het omzetten van offline naar online slechts een kwestie was van schrijven in plaats van praten. Niets is minder waar. De frustratie die ik voelde heb ik aangewend om tegen de grondleggers van het wetenschappelijk onderbouwde Embedded Coach Concept te zeggen: "Leer het mij!" Zij hebben mij laten zien waarom het werkt, hoe het werkt en dat het werkt. Alles in mij zei: Dit is nodig om de transfer van coaching en training te verhogen.  "